Záruční podmínky

Ohdodlaný k dokonalosti

Obytné a vestavbové vozy Sun Living jsou vyrobeny firmou Adria Mobil, která je zavázána k dosahování udržitelného rozvoje, produkce a marketingu. Naším cílem je produkce bezpečných, funkčních a spolehlivých vozů dle přání zákazníků. 

Všechny procesy od nákupu materiálů až po prodej finálního produktu řídíme tak, abychom předešli chybám. Snažíme se detekovat jakékoliv potenciální chyby a okamžitě je odstranit, stejně tak jako se snažíme stále zlepšovat všechny interní procesy firmy. Naše nejpokrokovější továrna používá výrobní procesy, jež jsou certifikovány normami ISO za kvalitu (ISO9001) a ekologický management (ISO14001).

Adria Mobil je mistrem ve svém oboru. Celkový proces kvality je řízen přístupem implementace několika manažerských filozofií. Naši továrnu můžete navštívit online na těchto stránkách.

Produkty Sun Living jsou vybaveny prvotřídními zárukami a také za námi stojí více než 150 profesionálních prodejců Sun Living po celé Evropě, poskytující ten nejkvalitnější poprodejní servis. Bližší informace a místa naší prodejní sítě naleznete na těchto stránkách. 

 

Registrace do záručního systému

Při koupi vozu Sun Living se ujistěte, že jsou vaše osobní a kontaktní údaje společně s údaji o vozu zapsány do našeho záručního systému vaším prodejcem Sun Living. To nám případně umožňuje zkontaktovat majitele. Pokud následně změníte adresu či jiné kontaktní údaje, nebo se rozhodnete vůz prodat, prosím, kontaktujte vašeho prodejce Sun Living. 

HLAVNÍ ZÁRUKA VOZU (souhrn)

Záruční dokumenty si můžete prohlédnout u vašeho autorizovaného zastupitele Sun Living (prodejce Sun Living) a měli byste se s nimi při koupi vozu Sun Living seznámit. 

Zde je souhrn hlavních bodů, které byste měli znát:

 

  • ADRIA MOBIL s.r.o. z Novo mesta (Slovinsko) poskytuje kupci produktů Sun Living 24 měsíšní záruku na veškeré vybavení od datumu registrace údajů a zvláštní 60-měsíční >>ZÁRUKU PLUS* (ZÁRUKA NA PRONIKNUTÍ VODY DO NÁSTAVBY)<< na následující tovární závady:
  • Výrobce je povinen zdarma nahradit všechny části, jež byly poškozeny ve výrobě. Záruka spadá na všechny nefuknční části/či prvky jako je montáž, kromě částí/či prvků, které jsou poškozeny opotřebováním jako je sklo, okna, pneumatiky, topení. Pod záruku taktéž nespadá vybavení jako lednice, topení či ohřev vody, které mají individuální záruky od svých výrobců.
  • Pod záruku také nespadají díly a/nebo prvky, které jsou poškozeny nedbalostí či nesprávným zacházením, špatnou údržbou, přetížením či nepozorností. Pod záruku také nespadají poškození laku, které se mohou objevit při neopatrné údržbě exteriéru. Záruka také nezastřešuje poškození laku, které jsou způsobeny při užívání drsných a rozpouštěcích materiálů.
  • Opravy provedené v záruční lhůtě jsou zdarma pokud jsou provedeny autorizovaným zastupitelem Adria v souladu s podrobnostmi záručních smluv. Za přepravní poplatky vozidla a/nebo dílů zodpovídá zákazník. V době provádení oprav nemá zákazník nárok na odškodnění z důvodu, že vozidlo v té době nepoužívá. Vyměnené díly a/nebo prvky zůstavají majetkem výrobce.
  • Kupce musí ohlásit všechny zjištěné defekty ihned a výhradně autorizovanému zástupci firmy Adria. Výrobce si vyhrazuje právo přijmout či zamítnout nahlášené defekty.
  • Doba trvání záruky nebude prodloužena na základě zákroků učiněných na voze v průběhu záruční doby.
  • Výrobce není zodpovědný za případné nehody a/nebo škody zaviněné lidmi či věcmi, které mohou nastat během užívání vozu, ačkoliv se událost stala kvůli samotnému defektu.
  • Všechny případné rozepře mezi stranami hájící svůj nárok na odškodnění budou předány do kompetence soudního dvora.
  • Opravy a náhradní díly konzulujte se svým autorizovaným prodejcem. Během vašich cest máte právo navštívit jakéhokoli autorizovaného zástupce, jejichž seznam je zveřejněn na našich stránkách.
  • Firma Adria není odpovědná za montáž a změny provedené na karavanu třetí osobou. V takových případech ztrácí zákazník záruční právo.Pokud potřebujete více informací, kontaktuje vašeho prodejce Sun Living.

*Vniknutí vody do nástavby způsobuje několikero druhů škod týkajících se životnosti a užívání vozu, především v jeho obývací části. Těsnost nástavby je kontrolována a servisována pravidelně prodejcem v měsíci původního datumu nákupu vozu.